Northwind.mdb as a MS-Access Web App

Converted Northwind MS-Access database
6
Add newCustomer Ship name Ship city Order date Shipped date Payment type
EditDeleteCompany B
Jan 01, 1900
10087
EditDeleteCompany BB
Jan 01, 1900
10089
EditDeleteCompany X
Jan 01, 1900
10091
EditDeleteCompany D
Jan 01, 1900
10093
EditDeleteCompany C
Jan 01, 1900
10095
EditDeleteCompany B
Jan 01, 1900
10096
Add new       

BerlinBerlin2LondonParisRome
21111